Sluit deze pagina

Medische Keuring AB

Opleiding/instructie Medische Keuring AB
   
Omschrijving
Soms is het nodig dat je voor de uitoefening van een functie medisch gekeurd moet worden.

Met een medische keuring AB (bodemsaneringskeuring) wordt gekeken of de medewerker medisch geschikt is om te werken in/met verontreinigde grond en/of water.

De medische Keuring bestaat uit:

-Beoordeling van een vragenlijst
-Urineonderzoek
-Bloedonderzoek
-Gehooronderzoek
-Ogentest
-Longfunctietest
-ECG
-Lichamelijk onderzoek
-Lengte, gewicht en bloeddruk registratie

De gehele keuring neemt ongeveer één uur in beslag.
   
Vooropleiding
Geen.
   
Opmerking De medische Keuring AB is zowel bruikbaar voor een aanstellingskeuring als voor een periodieke keuring en wordt door het hele land afgenomen.

De medische Keuring is steeds één jaar geldig.

Contactgegevens:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Opleidingscentrum Gelderpoort via info@gelderpoort.com of 038 443 1456.
NaamAantal deelnemersStuksprijsTotaal Excl.BTW %Totaal Incl.
Medische Keuring1€ 295,00€ 295,0021%€ 356,95
 
Naam
Datum