Sluit deze pagina

1. KIAD VPa

Opleiding/instructie 1. KIAD VPa
   
Omschrijving
KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater, het is een persoonscertificering voor personen die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet. Vanaf 2018 wordt KIAD gefaseerd verplicht gesteld voor alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet.

VPA taken en bevoegdheden:
-Uitvoeren van nieuwbouwactiviteiten en saneringen van wateraansluitingen tot en met Q3-16 (Qn 10)
-Plaatsen en verwisselen van meters tot en met Q3-16 (Qn 10)
-Treffen en opheffen van de bijbehorende technische- en veiligheidsmaatregelen (zoals controle aarding) met bijbehorende metingen en beproevingen
-Toezicht houden op ploegniveau
-Beperkte bedieningshandelingen (BBH) zoals bedienen aansluitafsluiters en hoofdkraan voor de meter
-Mag als assistent van een AVP ook Alle activiteiten uitvoeren die deze AVP mag uitvoeren. Assisteren houdt in dat de VPA dezelfde werkzaamheden uitvoert op dezelfde werkplek als de AVP. Hij/zij doet dit onder verantwoordelijkheid van de AVP die ploegleider is.
   
Vooropleiding
MBO diploma: Monteur gas-, water- en warmtedistributie crebonummer 25272 met keuzedelen; Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen Water en/of Aanleg Watertransportleidingen en/of Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet op webniveau 2 (vanaf 1 sep 2016)

MBO diploma: Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte crebonummer 92113/92114 uitstroomrichting Water (Start voor 1-8-16 Diploma vóór 1-8-20)

SBW / Fundeon: Buizenlegger (Diploma vóór 1-8-2013)

Intechnium / Kenteq: Assistent distributiemonteur Water en/of Distributie Monteur Water (Diploma vóór 1-8-2013)

SBW: Vakman Buisleidingen (Diploma vóór 1-8-2013)

Leeftijdsdispensatie mogelijk indien geboren in of voor 1955 i.c.m. opdrachtgevers-werkgeversverklaring
   
Opmerking Instructie:
De instructie KIAD VPa bestaat uit twee dagdelen theorie en één dagdeel praktijk en wordt zowel in de middag/avonduren als overdag gegeven.
- middag/avond van 16.00 -21.00 uur
- overdag van 08.00 - 16.00 uur

Wij adviseren voor de theorielessen een doorlooptijd van 3 weken. Dit houdt in dat we in de eerste twee weken elke week één dagdeel theorieles plannen. In week drie plannen we het theorie-examen. Op deze manier kan de deelnemer zich optimaal voorbereiden op de lessen en het examen.

Uiteraard is er maatwerk mogelijk.

Deze instructie kan worden aangevuld met een account op ons online leerplatform. De e-learning heeft als voordeel dat je overal toegang hebt tot de online oefenmodules en je jezelf snel en gemakkelijk kunt voorbereiden op de instructies en examens. Een account voor ons online leerplatform kost € 25,00 en blijft geldig tot je het certificaat behaald hebt.

Kortom, meer flexibiliteit!

Examinering:
Om aan het KIAD examen deel te kunnen nemen, dien je te voldoen aan de toelatingseisen.

Locatie:
Deze instructie en het examen gaan van start bij een minimale deelname van 6 personen en vinden plaats bij Opleidingscentrum Gelderpoort. Eventueel kunnen de theorie-instructies ook op een locatie naar keuze gegeven worden. De praktijkinstructie en het praktijkexamen worden afgenomen in één van onze praktijklokalen. Het is mogelijk dat het praktijkexamen op een externe locatie afgenomen wordt. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Contactgegevens:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Opleidingscentrum Gelderpoort via info@gelderpoort.com of 038 443 1456.
NaamAantal deelnemersStuksprijsTotaal Excl.BTW %Totaal Incl.
KIAD VPa1€ 355,00€ 355,0021%€ 429,55
Theorie-examen1€ 140,00€ 140,0021%€ 169,40
Praktijkexamen1€ 520,00€ 520,0021%€ 629,20
Inlog Online Leerplatform1€ 25,00€ 25,0021%€ 30,25
Aanmeldservice KIAD examens1€ 35,00€ 35,0021%€ 42,35
 
Naam
Datum